Salary: 5,000,00010,000,000 VNĐ

Location: Hồ Chí Minh, Hà nội

Application deadline: 01/10 — 31/10/2020

Share for Friends:

Facebook Google

Job Description

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

1. Thực hiện các bút toán hạch toán trên hệ thống theo quy trình và đối soát các giao dịch với đối tác thu chi hộ, đối soát các giao dịch thực hiện trên các hệ thống với nhau.

2. Thực hiện đối soát các tài khoản phải thu, phải trả.

3. Đảm bảo thực hiện tốt tất cả các công việc được phân công và chịu trách nhiệm cá nhân về các sai sót của bản thân.

4.Tuân thủ các quy trình, quy định liên quan đến hạch toán kế toán. Chịu trách nhiệm về các sai sót, rủi ro gây ra do cá nhân thực hiện sai Quy trình.

5. Hoàn thành chương trình đào tạo theo chức danh.

6. Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Cán bộ quản lý trực tiếp và Lãnh đạo cấp trên.

Địa điểm làm việc : Số 1 Phùng Chí Kiên, Cầu Giấy, Hà Nội

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

1, Trình độ học vấn:

- Tốt nghiệp Đại học trở lên.

2. Kinh nghiệm:

- Trên 01 năm kinh nghiệm  lĩnh vực Tài chính, ngân hàng, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về hỗ trợ tín dụng.

- Trên 01 năm kinh nghiệm đối soát các giao dịch thẻ ở các tổ chức tín dụng....

- Biết Tiếng Anh là một lợi thế.

- Chăm chỉ, hòa đồng, chủ động và chịu áp lực công việc cao.

Apply for this job

Full name *
Email *
Select office to apply *
Hồ Chí Minh
Hà nội
Phone number *
Your CV *
Click to select & upload your CV
Apply