Salary: 5,000,0007,000,000 VNĐ

Location:

Application deadline: 30/09 — 30/10/2019

Share for Friends:

Facebook Google

Job Description

hực hiện công việc sau bán

Giải đáp thắc mắc của khách hàng về  quy trình sử dụng sản phẩm

Hỗ trợ bảo hành sản phẩm

Apply for this job

Full name *
Email *
Phone number *
Date of birth
Your CV *
Click to select & upload your CV
Apply